ΥΠΑΙΘ: Παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Τουρκία

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στην Τουρκία, πέραν της εξαετίας, για το σχολικόέτος 2021-2022 χωρίς επιμίσθιο ύστερα από αίτησή τους Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού-ιερέα στο Συντονιστικό Γραφείο ΕκπαίδευσηςΚωνσταντινούπολης, για το σχολικό έτος 2021-2022 χωρίς επιμίσθιο, ύστερα από αίτησήτου