ΥΠΠΕΘ: Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων

Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ» υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. Α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού: Σκοπελίτης Βασίλειος του Προκοπίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄ 2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών: Τσουράκης Ιωάννης του Διονυσίου, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α΄ Β) Γενική Διεύθυνση...