ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Οι διδάσκοντες του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που προωθεί το Υπουργείο τον τελευταίο καιρό στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης στο παγκόσμιο περιβάλλον οφείλει να έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, όχι μόνο των επιστημονικών κλάδων, αλλά του μέλλοντος των νέων γενεών. Αντ’ αυτού, παρατηρείται μια απρογραμμάτιστη, άκαιρη και άσκοπη διασπορά νέων Τμημάτων Φυσικής, στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων συγχωνεύσεων που επιχειρεί το Υπουργείο (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιθανότατα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία με το...