Π.Ε.Κ.: Σχετικά με την απόφαση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Προσανατολισμού́ και επιλογής στο Γενικό́ Λύκειο

Την προηγουμένη εβδομάδα – σύμφωνα με δημοσιεύματα-, ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε την απόφαση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Προσανατολισμού́ και επιλογής στο Γενικό́ Λύκειο. Η απόφαση αυτή είναι ακριβής επανάληψη της πρώτης υπουργικής απόφασης Φίλη τον Ιούλιο του 2016 . Είχαμε από τότε επισημάνει το γεγονός ότι η σύνδεση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα με τη κατηγορία μοριοδότησης των σχολείων, θα δυσκολέψει τη συγκρότηση τμημάτων και θα οδηγήσει σταδιακά σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Λίγο αργότερα έγινε πια απολύτως σαφές ότι η ρύθμιση αυτή του 2016 αυτή είχε να κάνει με την προσπάθεια περικοπών στο  κόστος λειτουργίας των σχολείων και την εξοικονόμηση προσωπικού. Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Υπουργείο...