Τεχνολογία Γυμνασίου: Κείμενα και βοηθητικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στις Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου με τη μεθοδολογία του Maryland Plan

Κείμενα και βοηθητικό υλικό  σχετικά με τη διδασκαλία της τεχνολογίας στις Α, Β, και Γ Γυμνασίου με τη μεθοδολογία του Maryland Plan από τον κ. Νικόλαο Ηλιάδη, Επίτιμο Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Ειδ. Γραμματέα του Υ.Π.Π.Ε.Θ. και συνεργάτες του. Το υλικό προσφέρεται  για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 400.000 περίπου μαθητών το χρόνο. . . .