Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ: Ενδεικτικό τεστ στα Μαθηματικά

Στο πλαίσιο της εφαρμογής στα ΕΠΑ.Λ. της δράσης Μ.Ν.Α.Ε.  (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.) δημιουργήθηκε από την  Σχ. Σύμβουλο ΠΕ3  Μητρογιαννοπούλου Αγγελική  τεστ για τα
Μαθηματικά με βασικές γνώσεις και από τις 3 Τάξεις του Γυμνασίου. . . .