ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Πρόσκληση προς τα κλαδικά σωματεία των ειδικοτήτων ΕΕΠ για συζήτηση σχετικά με τις από κοινού διεκδικήσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης

Αθήνα, 28/01/2021  Αρ. Πρωτ.: 05 Προς τα κλαδικά σωματεία των ΕΕΠ:  – Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.)  – Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)  – Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)  – Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)  – Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών υγείας (ΠΣΕΥ)  – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)  – Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ)  – Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ – Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλούμε την Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 18:00 έως 20:00 τους εκπροσώπους  κλαδικών σωματείων και επιστημονικών φορέων σε διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ειδική – Γενική Εκπαίδευση και τα ΚΕΣΥ. Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή των φορέων σας για...