ΥΠΠΕΘ: Ίδρυση σχολικών μονάδων, Ίδρυση – Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων και Κατάργηση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών ιδρύονται Σχολικές Μονάδες,  ιδρύονται – καταργούνται Λυκειακές Τάξεις, καταργείται Σχολική μονάδα από το σχολικό έτος 2018-2019. . . .