ΥΠΠΕΘ: Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και αποστολή σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δύο αποφάσεις με θέμα: Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-2020 και, Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2019-2020 υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μ. Τζούφη. Πατήστε εδώ για να τα βιβλία των οποίων εγκρίθηκε η ανατύπωση Πατήστε εδώ για να δείτε εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό για το σχ. έτος 2019-2020