ΥΠΑΙΘ: Ενισχυτική διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων. Η οργάνωση των Σχολικών Κέντρων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Η απόφαση αφορά στα μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα,Μουσική Αντίληψη/Γνώση...