Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: Δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς: . . .