Εκλογές Αιρετών: Μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ στις 7/11

Με ΚΥΑ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας ορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ΚΥΑ Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφασητου οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15)ημέρες πριν από την εκλογή.Οι Εφορευτικές...