ΥΠΠΕΘ: Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου συστάθηκε και συγκροτήθηκε  Συντονιστική Επιτροπή Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής με αναπληρώτρια την κ. Ζιώγα Αικατερίνη. Καθήκοντα γραμματέως θα ασκεί η Ασμαργιανάκη Νεκταρία.

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου αποτελεί ο συντονισμός των δράσεων του προγράμματος σε κεντρικό – επιτελικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή: . . .