Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σύντομο Πρόγραμμα – Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Έως 13/5 η υποβολή αιτήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων φοίτησης στο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο, διάρκειας 450 ωρών (9 μήνες) και o φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί...