Σύνθετες Δημιουργικές Εργασίες στο Γυμνάσιο: Ισχύουν οι περυσινές οδηγίες

Με έγγραφό του ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ενημερώνει ότι για τη δομή και το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύει το με αρ. πρωτ. 9502/Δ2/19-01-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017». . . .