Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων: Θέσεις των παρατάξεων των εκπαιδευτικών

Επίσημα από σήμερα 8/2 με την ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων έχουμε την έναρξη εφαρμογής του συστήματος “Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων“. Μια διαδικασία που επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 2014, όμως εγκαταλείφθηκε άμεσα με την κυβερνητική αλλαγή του 2015. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τότε, και όπως προδιαγράφεται και τώρα, οι θέσεις και η στάση των παρατάξεων των εκπαιδευτικών. Κάτι απολύτως φυσιολογικό αφού η διαδικασία τους αφορά άμεσα δεδομένου ότι εμπλέκονται ως αξιολογητές και έμμεσα αξιολογούμενοι στην φάση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και, ως αξιολογούμενοι στην δεύτερη φάση. Ποιες όμως είναι οι θέσεις των παρατάξεων,...