ΟΛΤΕΕ: Συντελεστές βαρύτητας και αντιστοιχίσεις

Επιστολή με την οποία αναφέρεται στους συντελεστές βαρύτητας ανά εξεταζόμενο μάθημα καθώς και τις αντιστοιχίες ή συνάφειες  των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ακόμη δεν έχουν καθοριστεί απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας η ΟΛΤΕΕ. Το πλήρες κείμενο της επιστολής . . Αξιότιμε...