ΥΠΠΕΘ: Τροποποίηση (2η) της ΥΑ διαπίστωσης συνάφειας ΠΜΣ με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία

Εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της ΥΑ διαπίστωσης συνάφειας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Όλες οι αποφάσεις διαπίστωσης συνάφειας : 1) Η αρχική σε μορφή pdf 2) Η 1η τροποποίηση σε μορφή pdf  3) Η 2η τροποποίηση σε μορφή pdf