ΙΕΠ:Ανάρτηση βίντεο από το Συνέδριο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναρτά στην ιστοθέση (http://www.iep.edu.gr/el/diimerida/vinteo-synedriou) που είναι αφιερωμένη στο Συνέδριο Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση τις ομιλίες της 1ηςημέρας (19-04-2019). Με την ανάρτηση αυτή έρχεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα πολλών εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις του Ι.Ε.Π. αλλά αδυνατούν λόγω απόστασης. Η ανάρτηση αυτή λοιπόν συνιστά ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο Ι.Ε.Π. και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και σε μελλοντικές δράσεις του Ινστιτούτου.