ΥΠΠΕΘ: Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο έως 8 ώρες, να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα

Εγκύκλιο με θέμα: Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, εξέδωσε ο Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η. Γεωργαντάς. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο