Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος ΟΠΣΥΔ για τις Αιτήσεις του Αναπληρωτή / Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού (συμπλήρωση προτιμήσεων)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ το Εγχειρίδιο Χρήσης για τις Αιτήσεις του Αναπληρωτή / Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού (συμπλήρωση προτιμήσεων)