Επιλογή Διευθυντών: Ενημέρωση. Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooldirectors.minedu.gov.gr/, για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ήδη έχουν αναρτήσεις τις Προκηρύξεις για την επιλογή των Διευθυντών όλων των σχολείων της χώρας.• Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τις ιστοσελίδεςΗ πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση...