ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εγκύκλιος με θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασηςεκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του ΕνιαίουΣυστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.