Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών για συμμετοχή στις Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων. Μέχρι 27/5 η προθεσμία

Α. Πανελλαδικές ΕξετάΣεις ΓΕΛ. Εγκύκλιο με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2022 εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτικού ΓΕΛ Β. Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ. Εγκύκλιο με θέμα ΅Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2022 εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ