Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Έκδοση Αναμνηστικού Γραμματοσήμου

Εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2018 από τα ΕΛΤΑ αναμνηστικό γραμματόσημο
για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας