Τομέας Παιδείας της Ν. Δημοκρατίας: Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την απαλοιφή της ανάπτυξης θρησκευτικής συνείδησης από την αποστολή του Υπουργείου Παιδείας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου κατέθεσαν βουλευτές του τομέα Παιδείας της Ν.Δημοκρατίας  σχετικά με την απαλοιφή της ανάπτυξης θρησκευτικής συνείδησης από την αποστολή του Υπουργείου Παιδείας στο νέο Οργανισμό. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η απαλοιφή της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης από την αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νέο Οργανισμό, δεν αντιβαίνει μόνο στο Σύνταγμα, αλλά και στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να δείχνει τον δέοντα σεβασμό σε ζητήματα θρησκευτικής συνείδησης και να συμμορφώνεται προς τη συνταγματική τάξη».

Για το ίδιο θέμα έχει προηγηθεί επιστολή . . .