ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τη συγκρότηση των τριμελών ομάδων του ν. 4547/2018, στις σχολικές μονάδες

Ανακοίνωση με θέμα: Για τη συγκρότηση των τριμελών ομάδων του ν. 4547/2018, στις σχολικές μονάδες, εξέδωσε η ΔΟΕ. Το κείμενο της ανακοίνωσης . . Με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα στις 21-12-2018, το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τις σχολικές μονάδες να προχωρήσουν , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 4547/2018,  σε σύσταση τριμελών ομάδων,...