ΥΠΑΙΘ: 600 σχολεία και 12000 μαθητές/τριες στα διαγνωστικά τεστ στης ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου σε Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα: Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των...