Παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στήριξη από ΕΒΠ, στήριξη από σχολικό Νοσηλευτή: Προϋποθέσεις και διαδικασίες. Εγκύκλιος

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος με θέμα: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021. Προθεσμίες Οι αιτήσεις για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, υποβάλλονται μέχρι 20/10/2020 Για...