Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων: Διαδικτυακά Τμήματα από μαθητές διαφορετικών Δ.Ε. σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης ΣΚΑΕ

Με τροποποίηση της προηγούμενης Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» δίνεται η δυνατότητα Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων» από μαθητές:α) σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,β) σχολικών μονάδων διαφορετικών Διευθύνσεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,γ) σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης, από τον Περιφερειακό...