Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων: Διαδικτυακά Τμήματα από μαθητές διαφορετικών Δ.Ε. σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης ΣΚΑΕ

Με τροποποίηση της προηγούμενης Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» δίνεται η δυνατότητα Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, δίνεται η δυνατότητα...