ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες

Εγκύκλιο με θέμα: Ενημέρωση για τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ώστε να του παρέχεται το δικαίωμα σίτισης και ελεύθερης πρόσβασης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), τα οποία είναι:

 το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
σχετική βεβαίωση από την οικεία Δ/νσηΕκπ/σης ότι υπηρετεί ως αναπληρωτής και
δύο (2) φωτογραφίες,
προκειμένου να . . .