Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας: Υλοποίηση δράσεων του Δικτύου Σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» – «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» για το σχολικό έτος 2018-19

Συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η λειτουργία του Δικτύου Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας με θέμα:

«ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ – ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.) και σχεδιάζεται για το σχολικό έτος ως εξής:

Α) Οι θεματικοί άξονες του Δικτύου που προτείνονται για το 2018 – 19 είναι: Δημοκράτης πολίτης Ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη (digital citizenship) Ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη Πολίτης της παγκόσμιας κοινότητας

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης και εξειδίκευσης των θεματικών αξόνων και του προγραμματισμού των δράσεων θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση την . . .