Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: “Σήματα Μόρς” Πρωτότυπο Εργαστήρι για παιδιά στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ την Τρίτη 17 Μαΐου. Δωρεάν συμμετοχή

«Σήματα Μορς»Ένα πρωτότυπο εργαστήριαπό το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδουστο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος και τηλεπικοινωνιακών γραμμών έχει κλείσει μία ομάδα ερευνητών στο παλιό Αρχειοστάσιο. Μόνη λύση… ο παλιός τηλέγραφος, τεκμήριο που διασώζεται εδώ και δεκαετίες σε ένα από τα ράφια του Αρχειοστασίου…Το Ημερολόγιο δείχνει Τρίτη 17 Μαΐου 2022. Η ώρα είναι 17:00 και έχουμε...