Ε.Ε.Φ.: Έναρξη Σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πληροφορίες για την Έναρξη των Σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φ. . . .