Ε.Ε.Φ.: Έναρξη Σεμιναρίου Αξιολόγησης Στελεχών της Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκαν στης ιστοσελίδα της Ε.Ε.Φ. οι ημερομηνίες  Έναρξης του  Ετήσιου Σεμιναρίου Αξιολόγησης Στελεχών της Εκπαίδευσης διαρκείας 400 ωρών

Αθήνα 22 Σεπτεβρίου 2018

Χαλκίδα 6 Οκτωβρίου 2018

Θεσσαλονίκη 13 Οκτωβρίου 2018

Αίγινα  20 Οκτωβρίου 2018

Λάρισα 13 Οκτωβρίου 2018

Ρόδος 13 Οκτωβρίου 2018

Περισσότερες Πληροφορίες . . .