Ε.Ε.Φ.: Έναρξη Σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής

Α.ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 400 ΩΡΩΝ 
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο  22 Σεπτεμβρίου 2018

 Β.ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 500 ΩΡΩΝ . . .