Υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

Με εγκύκλιο του Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ κ. Η. Γεωργαντά καθορίζονται η προθεσμία οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση
συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του
συνδυασμού, κατατίθεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 16 Οκτωβρίου 2018 έως 26 Οκτωβρίου 2018. . . .