ΥΠΑΙΘ: Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π

Κυρώθηκαν από την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως οι πίνακες με τα αποτελέσματα των εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.