ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Ειδικό ποσοστό θέσεων 5%, στη Σχολή Πυροσβεστών για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 10490 οικ. Φ. 109.1 των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει και το οποίο διεκδικούν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων, που αντιστοιχεί στο 5% του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις ισχύουν τα παρακάτω: . . .