ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Η εγκύκλιος για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβετικής Ακαδημίας

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος η εγκύκλιος με θέμα:

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019». . . .