ΕΚΠΑ-Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής: Πρόγραμμα διαλέξεων της 36ης περιόδου των βραδιών κοινού (Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2019)

Αμφιθέατρο «Θαλής» ή Αίθουσα Διαλέξεων του Τομέα Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής
1. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18:00
Στην Αφροδίτη ή στον Άρη; Σενάρια αποικισμού των γειτονικών μας πλανητών Ιωάννης Α. Δαγκλής, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00
Αστροβιοηθική: Ζητήματα βιοηθικής στην εξερεύνηση του διαστήματος
Παναγιώτης Νιάρχος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
3. Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:00 . . .