Π.Δ.Ε. Αττικής: Τοποθέτηση των προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της περιφέρειας Αττικής. . . .