ΟΛΤΕΕ: Προβολή της Τ.Ε.Ε. και των ΕΠΑ.Λ.

Επιστολή με θέμα: Προβολή της Τ.Ε.Ε. και των ΕΠΑ.Λ. απέστειλε στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘ η ΟΛΤΕΕ. Αθήνα, 26-03-2021  Αρ. Πρωτ.: 73 ΠΡΟΣ : κ. Νίκη ΚεραμέωςΥπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτωνκ. Ζωή ΜακρήΥφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ : κ. Γεώργιο ΒούτσινοΓ. Γ. Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίαςκ. Αναστασία ΓκίκαΓ. Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΜΑ : Προβολή της Τ.Ε.Ε. και των ΕΠΑ.Λ. Σχετ.: Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, αξιότιμη/ε κυρία/ε Γενική/έ Γραμματέα, η Ομοσπονδία μας έχει διαπιστώσει ότι ο γενικός πληθυσμός, οι γονείς αλλά και οι μαθητές δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ύπαρξη του δεύτερου πυλώνα της λυκειακής εκπαίδευσης, αλλά και τις δυνατότητες που η Τεχνική και Επαγγελματική...