Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2020: Επιλογές υποψηφίων/επιτυχόντων. Στατιστικά στοιχεία

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ πίνακες με αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών των ΑΕΙ τόσο των υποψηφίων συνολικά όσο και των επιτυχόντων μαθητών των ΕΠΑΛ. Ανακοινώθηκαν επίσης τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν στου αποφοίτους των ετών 2018 και 2019 που συμμετείχαν στις εξετάσεις για το 10% των θέσεων των ΑΕΙ. Πιο ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων οι Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (884 υποψήφιοι τις επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση). Μεγάλος αριθμός υποψηφίων δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση κάποιο από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών σχολών καθώς και των αντίστοιχων τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, συνολικά 840, με την μερίδα του λέοντος να αποσπά το τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ...