Κίνημα Αλλαγής: Πρόταση νόμου για την φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σύσταση Υπηρεσίας Φύλαξης και Προστασίας

Πρόταση νόμου με τίτλο: «Φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» κατέθεσε την 28/1 σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόταση νόμου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» Αιτιολογική Έκθεση Επί της αρχής: Το χρόνιο πρόβλημα της βίας και ανομίας, που επικρατεί σε πολλά ΑΕΙ της Χώρας και έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των εργαζομένων και των επισκεπτών, αλλά πλήττει ευθέως την ελευθερία του λόγου, της έρευνας και της διδασκαλίας, αγαθά τα οποία συγκροτούν από κοινού το μείζον προστατευόμενο συνταγματικό αγαθό της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Η παθογένεια αυτή δεν...