ΟΛΜΕ: Για τον θεσμό των «προσωρινών» αναπληρωτών. θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε νέες ακόμη πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τον θεσμό των «προσωρινών» αναπληρωτών Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του  Υπουργείου Υγείας για την κύρωση της από 10.8.2020 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου, προβλέπεται ο θεσμός των «προσωρινών» αναπληρωτών εκπαιδευτικών που σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου θα προσλαμβάνονται με τρίμηνες «κατ’ ελάχιστον» συμβάσεις για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας. Η ΟΛΜΕ διατύπωσε την έντονη διαφωνία της στην πρόβλεψη αυτή και στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις της. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε νέες ακόμη πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας. Στην συγκεκριμένη μάλιστα ρύθμιση προβλέπεται ότι...