Ελληνική Στατιστική Αρχή: Πρόσληψη αποφοίτων λυκείου στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021. Έως 14/12 η υποβολή αιτήσεων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούννα ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενεςστατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, να υποβάλουν τησχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 12ηςΝοεμβρίου 2020 μέχρι και την 24 η ώρα της 14ης Δεκεμβρίου 2020. Το Μητρώο αυτόπου τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για οκτώ...