ΥΠΠΕΘ: Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών για εγγραφές, μετεγγραφές, μεταθέσεις, διορισμούς, προσλήψεις κ.α.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Παιδείας, και Εσωτερικών το Υπουργείο Παιδείας αποκτάπρόσβαση στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) – «Μητρώο Πολιτών» – του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άσκηση αρμοδιοτήτων του.Ανάμεσα σε άλλα, το Υπουργείο Παιδείας θα χρησιμοποιεί το «Μητρώο Πολιτών» για: ·         Μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ·         Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων – εγγραφή μαθητών ·         Εγγραφές μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια ·         Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια ·         Μετεγγραφές φοιτητών ·         Διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ·         Παροχή Στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές – Στέγαση και Σίτιση φοιτητών ·         Υποτροφίες για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο) Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με...