Πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ και μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας σε ΑΕΙ. Η διάταξη του νόμου

Στο άρθρο 43 του νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προβλέπεται η πρόσβαση σε τμήματα ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας των αποφοίτων ΙΕΚ και μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Άρθρο 43Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωµα Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιµο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τµήµατα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας µεαυτήν του ανωτέρω διπλώµατος. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώµατος Επαγγελµατικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής...