ΥΠΠΕΘ: Ακύρωση του προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα. Έναρξη προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ γνωστοποιεί ότι το πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα δεν θα πραγματοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω του μικρού αριθμού ενδιαφερομένων μαθητών.

Με το ίδιο έγγραφο το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει την  έναρξη προγράμματος  προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για . . .